Bc. Stanislav Sucharda

Diplomová práce

Využití telematiky v oblasti dopravní obsluhy území

The use of telematics in district transport service
Anotace:
Práce se zabývá problematikou využití telematiky pro plánování tras svozu odpadu. Obsahuje teoretický rozbor problematiky a popis vytvořeného programu. Vytvořený program umožňuje plánování tras svozu odpadu. Program aktivně pracuje s mapovým podkladem vybraného regionu, a umožňuje sledovat on-line polohu vozidel při obsluze území. Popis programu zahrnuje implementační algoritmy, popis jednotlivých …více
Abstract:
The work deals with telematic route planning for waste collecting. It includes theoretical analysis issues, and description of the program. Created program provides route planning of waste collection. The program actively works with the background map of the chosen region and allows online tracking of vehicles. Description of the program includes the implementation algorithms, description of the structures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Volek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sucharda, Stanislav. Využití telematiky v oblasti dopravní obsluhy území. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.