Bc. Barbora Rybková, DiS.

Bachelor's thesis

Opětovné začlenění jedinců do společnosti po výkonu trestu odnětí svobody pomocí probační a mediační služby

Reintegration of individuals into society after serving of imprisonment with the help of the Probation and Mediation Service
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jakou roli hraje Probační a mediační služba ČR u propuštěných jedinců z výkonu trestu odnětí svobody a co ovlivňuje jedince při opětovném začlenění do společnosti. Stěžejním obsahem mé teoretické části bakalářské práce je převážně probační‚ a mediační služba. Chtěla jsem přiblížit jaké má probační a mediační služba pravomoci, jaké poskytuje služby, jaké jsou …more
Abstract:
The goal of my bachelor thesis was to investigate the role of the Probation and Mediation Service for individuals dismissed from imprisonment and what affects individuals in reintegration into society. The main content of the theoretical part of the bachelor thesis is mainly Probation and Mediation Service. I wanted to give reader insight into powers of probation and mediation service which provides …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta