Bc. Jiří Rossmann

Master's thesis

Regulace přeměn obchodních korporací v rámci hospodářské soutěže.

Regulation of conversions of business corporations within the competition.
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá regulací přeměn obchodních korporací v rámci hospodářské soutěže. V první části této práce byla analyzována právní úprava procesu přeměny obchodních korporací, včetně daňových a účetních souvislostí. V další části byly popsány atributy ochrany hospodářské soutěže v oblasti spojování podniků na úrovni České republiky, Evropské Unie a také na úrovni Spojených států amerických …viac
Abstract:
This thesis is dealing with the regulation of conversions of business corporations within the competition. In the first part of this thesis the conversion process regulation, along with the tax and accounting context, was analyzed. In the next chapter the attributes of competition protection in the field of mergers and acquisitions in the Czech Republic, European Commission and The United States of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta