Martin Hrabal

Bakalářská práce

Pán Prstenů: Analýza překladu vlastních jmen

The Lord of the Rings: A Translation Analysis of Proper Nouns
Abstract:
The content of this bachelor thesis is focused on the analysis and translation of selected proper nouns occurring mainly in The Lord of the Rings (1954) by J.R.R. Tolkien. In case of such piece of work, the analysis and translation belong to the category of artistic translation which is described in the theoretical part along with Tolkien's attitude to the proper nouns. The act of analysis and translation …více
Abstract:
Obsah této bakalářské práce je zaměřen na analýzu a překlad vybraných vlastních jmen, vyskytujících se zejmnéna v díle Pán Prstenů (1954) od J.R.R. Tolkiena. Analýza a překlad spadá v případě takového díla do skupiny překladu uměleckého, který je společně s Tolkienových přístupem k vlastních jménům popsán v teoretické části. Samotná analýza a navrhovaný překlad vybraných vlastních jmen se nachází v …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Vinklárek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrabal, Martin. Pán Prstenů: Analýza překladu vlastních jmen. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe