Veronika TOBOLOVÁ

Diplomová práce

Porucha pravopisu u žáků mladšího školního věku

Spelling Disorder In Young School - Age Children
Anotace:
Diplomová práce se zabývá poruchou pravopisu u žáků mladšího školního věku. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola práce pojednává o grafomotorice, její historii, přípravu a výuku psaní. Druhá kapitola se orientuje na specifické poruchy učení, objasnění pojmu dysortografie, její vznik, projevy, diagnostiku, důležitost předškolní přípravy, co prožívá dítě s dysortografií a individuální …více
Abstract:
The thesis deals with an ortography disorder with pupils of primary-school age. The theoretic part is divided into three chapters. The first chapter concerns grafomotorics, its history, preparation and teaching of writing. The second chapter focuses on specific learning disorders, the clarification of the term of dysorthography, its beginning, manifestations, the diagnostics, the importance of pre …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOBOLOVÁ, Veronika. Porucha pravopisu u žáků mladšího školního věku. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2cn6sg 2cn6sg/2
21. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 4. 2017
Marklová, E.
22. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.