Mgr. Marija Wazi

Disertační práce

Impact of international self-development training on social functioning and participation of disadvantaget youth: perspectives of young people and practitioners

Impact of international self-development training on social functioning and participation of disadvantaget youth: perspectives of young people and practitioners
Anotace:
Tato práce se zabývá hlavní výzkumní otázkou: Jak chápou dopad seberozvojové metody používané na mezinárodní úrovni na sociální fungování a participaci znevýhodněné mládeže znevýhodněná mládež a pracovníci? Teoretická část práce nabízí poznatky a teorie v oblasti práce s mládeží spolu s koncepty znevýhodnění, seberozvoje a postmoderních změn. Hlavní důraz je na prozkoumání perspektivy mladých lidí …více
Abstract:
In this study the main research question is: How is the impact of self-development method used at international level on social functioning and participation of disadvantaged youth understood by disadvantaged young people and practitioners? The theoretical part of the thesis brings findings and theories in the field of youth work together with concepts of disadvantage, self-development and post-modern …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., Dr Dianne Ashworth

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií