Mgr. Marija Wazi

Doctoral thesis

Impact of international self-development training on social functioning and participation of disadvantaget youth: perspectives of young people and practitioners

Impact of international self-development training on social functioning and participation of disadvantaget youth: perspectives of young people and practitioners
Abstract:
Tato práce se zabývá hlavní výzkumní otázkou: Jak chápou dopad seberozvojové metody používané na mezinárodní úrovni na sociální fungování a participaci znevýhodněné mládeže znevýhodněná mládež a pracovníci? Teoretická část práce nabízí poznatky a teorie v oblasti práce s mládeží spolu s koncepty znevýhodnění, seberozvoje a postmoderních změn. Hlavní důraz je na prozkoumání perspektivy mladých lidí …more
Abstract:
In this study the main research question is: How is the impact of self-development method used at international level on social functioning and participation of disadvantaged youth understood by disadvantaged young people and practitioners? The theoretical part of the thesis brings findings and theories in the field of youth work together with concepts of disadvantage, self-development and post-modern …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., Dr Dianne Ashworth

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií