Mgr. Alice Nytrová

Diplomová práce

Právně reprobované motivy v reklamě

Legal Permissible Motives in Advertising
Anotace:
Reklama je efektivním prostředkem manipulace, sloužící k propagaci v podstatě čehokoliv. Z čistě komerční sféry se přesunula i do dalších oblastí života každého člověka. Jejím hlavním cílem je snaha zaujmout a přilákat pozornost, což se děje stále agresivnější formou, proto je právní regulace, stanovující minimální požadavky na reklamu a její omezení, nezbytná. Práce je zaměřena na problematické motivy …více
Abstract:
Advertising is an effective means of manipulation, which serves to advertise basically anything. From a purely commercial sector has shifted to other parts of everybody’s life. Its main objective is to engage and attract attention, which is being done using the more agressive forms of advertising, so that the legal regulation, laying down minimum standards which must be followed as well as certain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo