Bc. Radka Pospíšilová, BBA

Master's thesis

Možnosti transformace Moravského divadla Olomouc, p. o., na jinou právní formu

Possibilities of transformation of the Moravian Theater Olomouc, c. o., to another legal form
Abstract:
Magisterská práce Možnosti transformace Moravského divadla Olomouc, p. o., na jinou právní formu se zabývá dvěma hlavními tématy. Prvním je ekonomický i právní stav organizace v období 2014–2018 a druhým pak vhodné právní formy na případnou transformaci. Práce je dále rozdělena na čtyři základní části. První část je zaměřena na kulturní politiku a financování kultury v České republice, jak na úrovni …more
Abstract:
The Master's Thesis Possibilities of Transformation of the Moravian Theater Olomouc, c. o., to another legal form deals with two main topics. The first is the economic and legal status of the organization in 2014–2018 and the second is the appropriate legal form for a possible transformation. The thesis is further divided into four basic parts. The first part is focused on cultural policy and culture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Bohumil Nekolný
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta