Bc. Petra Fuksová

Bachelor's thesis

Narušená komunikační schopnost

Communication Disorder
Abstract:
Bakalářská práce byla zaměřena na narušenou komunikační schopnost. Cílem práce bylo zjistit jednotlivé typy narušené komunikační schopnosti a její četnost u dětí předškolního a mladšího školního věku. Teoretická část byla věnována, s využitím odborných zdrojů, popisu základních pojmů narušené komunikační schopnosti. V empirické části byl za pomocí dotazníků zjišťován výskyt narušené komunikační schopnosti …more
Abstract:
This bachelor work was concentrated on the disturbed communication skill. The aim of this work was to find out types of the disturbed communication skill and its frequency in preschool children and primary school children. The theoretical part was dedicated to the disturbed communication skill. Special professional resources that describe the basic terms were used. In the empiric part, the occurrence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2014
Accessible from:: 15. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Eva Dousková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fuksová, Petra. Narušená komunikační schopnost. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.12.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN