Bc. Richard Fleischer

Bakalářská práce

Studium termické stability a povrchové aktivity bimetalických nanočástic AgNi

Study of thermal stability and surface activity of bimetallic AgNi nanoparticles
Abstract:
The goal of this thesis is synthesis of AgNi nanoparticles and subsequent study of thermal stability and catalytic properties. The synthesis of nanoparticles was carried out by a solvothermal hot-injection synthesis. Size and shape of the prepared nanoparticles were analysed by a dynamic light scattering and a transmission electron microscopy. Surface plasmon resonance was studied by an ultraviolet …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je syntéza nanočastíc AgNi a štúdium ich termickej stability a katalytických vlastností. Syntéza nanočastíc prebiehala metódou tepelného rozkladu kovových prekurzorov vstrekovaním za horúca. Veľkosť a tvar pripravených nanočastíc boli charakterizované pomocou dynamického rozptylu svetla a transmisnej elektrónovej mikroskopie. Povrchová plazmónová rezonancia bola skúmaná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Buršík, DSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta