Bc. Marcela Poláková

Bakalářská práce

Veřejné zdravotní pojištění v ČR

Public health insurance system in Czech republic
Anotace:
Moje práce zahrnuje popis systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Soustředím se na práva a povinnosti pojištěnců, zdravotních pojišťoven a zaměstnavatelů. Popisuji zdravotní pojišťovny, včetně jejich vedení, právo zdravotního pojištění, programy prevence určené pro pojištěnce. Dále se soustřeďuji na kontrolní činnost plateb na zdravotní pojištění. Rekapituluji vyměřovací základ, minimum a maximum …více
Abstract:
My thesis involves the description of the public health insurance scheme in the Czech Republic. I focus on rights and obligations of policyholders, health insurance companies and employers. I describe health insurance companies, including their CEOs, the health insurance law, preventive treatment programmes determinated for policyholders. Further I focus on the control proces of health insurance premium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa