Štěpánka KULHÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Gibraltar a jeho vliv na britsko-španělské vztahy

Gibraltar and its influence on the British-Spanish relations
Anotace:
Tato práce se zabývá vlivem statusu Gibraltaru na vzájemné britsko-španělské vztahy. Gibraltar se stal oficiálně britským územím v roce 1713 podepsáním článku X Utrechtské smlouvy. V práci se zabývám obdobím od začátku konfliktu do roku 2010. Zkoumám, do jaké míry územní spor ovlivňuje vzájemné vztahy států pomocí analýzy historického vývoje konfliktu. Závěrem zkoumání je, že má Gibraltar silný vliv …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of the status of Gibraltar on mutual British-Spanish relations. Gibraltar officially became British territory in 1713 with the signing of Article X of the Treaty of Utrecht. In this thesis I deal with the period from the beginning of the conflict until 2010. I examine the extent to which the territorial dispute affects the mutual relations of states using an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULHÁNKOVÁ, Štěpánka. Gibraltar a jeho vliv na britsko-španělské vztahy. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/