Bc. Jana Netušilová

Diplomová práce

Elektrochemické chování přírodního alkaloidu synefrin a jeho možné stanovení na uhlíkových pastových elektrodách

The electrochemistry of synephrine from the family of natural alkaloids and Its possible electroanalytical determination at carbon paste electrodes
Anotace:
Tato diplomová práce shrnuje výsledky úvodní studie elektrochemického chování přírodního alkaloidu synefrinu s využitím cyklické voltametrie a posléze návrh příslušné metody k jeho stanovení na uhlíkové pastové elektrodě pomocí (přímé) diferenčně pulsní voltametrie. Navržený postup byl otestován na modelových roztocích i reálném vzorku vybraného komerčního přípravku.
Abstract:
This diploma thesis summarises the results of an initial study on the electrochemical behaviour of synephrine by using cyclic voltammetry and possible determination of this natural alkaloid at a carbon paste electrode with the aid of (direct) differential pulse voltammetry. The simple method has been proposed and examined by analysing model solutions and one selected real sample of a commercial formulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Ivan Švancara, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Netušilová, Jana. Elektrochemické chování přírodního alkaloidu synefrin a jeho možné stanovení na uhlíkových pastových elektrodách. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie