Michal ČUPR

Bakalářská práce

Analýza povodní Jílovského potoka se zaměřením na povodeň v roce 1987 v obci Libouchec

Analysis of flood in Jílovský brook focused on flood in year 1987 in village Libouchec
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Analýza povodní na Jílovském potoce se zaměřením na povodeň v obci Libouchec v roce 1987 řeší v úvodu obecnou problematiku povodní. Hlavní náplní práce je rešerše historie povodní na Jílovském potoce, dále analýza vzniku povodní na Jílovském potoce a příčiny vzniku této povodně v roce 1987. Následuje zhodnocení dopadu této povodně na obec a možnosti řešení tohoto problému …více
Abstract:
This bachelor thesis named Analysis of flood in Jílovský brook focused on flood in year 1987 in village Libouchec deal with general issue of flood at the beginning of the dissertation. The research of flood's history, analysis of formation and reasons of flood in 1987 in Jílovský brook are the main contents of the bachelor thesis. This part is followed by evaluation of this flood's impact to village …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ivan Farský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČUPR, Michal. Analýza povodní Jílovského potoka se zaměřením na povodeň v roce 1987 v obci Libouchec. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta