Bc. Monika POLÁŠKOVÁ

Diplomová práce

Čtenářská gramotnost žáků 5.tříd ZŠ Dolní Němčí

Reading literacy of 5th class´s pupils from Dolní Němčí Elementary School
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá čtenářskou gramotností žáků 5. tříd ZŠ Dolní Němčí. V teoretické obecné části vyjmenovává pojmy spojené se čtenářskou gramotností, soustředí se na možnosti podpory čtenářství a čtenářských návyků ve školním a rodinném prostředí a motivaci dítěte ke čtení. Velká část je věnována charakteristice pubescentního čtenáře a jeho specifickým čtenářským potřebám, dále pak zmiňuje …více
Abstract:
The present Master's thesis explores reading literacy of 5th grade students of Dolni Nemci elementary school. In the theoretical part the author defines meaning of terms affiliated with reading literacy, concentrates on possibilities of reading and reading habits support in school and family environment and motivation of children to read. Major part deals with characteristics of teenage readers and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 19365

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁŠKOVÁ, Monika. Čtenářská gramotnost žáků 5.tříd ZŠ Dolní Němčí. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe