Bc. Kateřina Kozlová

Diplomová práce

Strategie vytváření vztahu se zákazníkem a jeho upevňování

The strategy of relationship with the customer and its consolidation
Anotace:
Diplomová práce na téma strategie vytváření vztahu se zákazníkem a jeho upevňování s hlavním cílem analyzovat provázanosti marketingu a firemní kultury se systematickým řízením vztahu se zákazníky se zabývá popisem oblastí spojených s CRM. Druhým cílem je porovnání dvou kavárenských řetězců. První část práce vysvětluje CRM, vztahový marketing, podnikovou strategii a přibližuje možnosti udržení vztahů …více
Abstract:
The main objective of the strategy of relationship with the customer and its consolidation is to analyze consistency of marketing and corporate culture with systematic customer relationship management. The thesis also explores the areas associated with CRM. The secondary objective is comparison of two coffee chains. The first part explains CRM, relationship marketing, company strategy, and elaborates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní