Bc. Kateřina Kozlová

Master's thesis

Strategie vytváření vztahu se zákazníkem a jeho upevňování

The strategy of relationship with the customer and its consolidation
Abstract:
Diplomová práce na téma strategie vytváření vztahu se zákazníkem a jeho upevňování s hlavním cílem analyzovat provázanosti marketingu a firemní kultury se systematickým řízením vztahu se zákazníky se zabývá popisem oblastí spojených s CRM. Druhým cílem je porovnání dvou kavárenských řetězců. První část práce vysvětluje CRM, vztahový marketing, podnikovou strategii a přibližuje možnosti udržení vztahů …more
Abstract:
The main objective of the strategy of relationship with the customer and its consolidation is to analyze consistency of marketing and corporate culture with systematic customer relationship management. The thesis also explores the areas associated with CRM. The secondary objective is comparison of two coffee chains. The first part explains CRM, relationship marketing, company strategy, and elaborates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní