Bc. Eva KLEMENSOVÁ

Diplomová práce

Detekce poškození DNA pomocí piperidinového štěpení, reparačních enzymů a PCR.

Detection of DNA damage by means of piperidine cleavage, reparation enzymes and/or PCR.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá účinkem azidu sodného a nitrofurantoinu na plasmidovou DNA. K detekci poškození byly použity dvě molekulárně - biologické metody a to detekce pomocí metody reparačních enzymů a pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Testy byly provedeny na plasmidu pPGM2, ve variantách in vitro a in situ. Po štěpení reparačními enzymy i po PCR proběhla agarózová gelová elektroforéza …více
Abstract:
This thesis deals with the effect of sodium azide and nitrofurantoin on the plasmid DNA. To detection of DNA damage were used two molecular - biological methods, respectively the detection by repair enzymes and by polymerase chain reaction (PCR). The tests were performed on plasmid pPGM2, in in vitro and in situ variants. Agarose gel electrophoresis was made after repair enzymes cleavage and the PCR …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEMENSOVÁ, Eva. Detekce poškození DNA pomocí piperidinového štěpení, reparačních enzymů a PCR.. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta