Iveta Sotorníková, DiS.

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření pracovníků nepojistných sociálních dávek Olomouckého kraje

The Burnout Syndrome in Employees Responsible for Non-Insurance Social Benefits in the Olomouc Region
Anotace:
Tématem bakalářské práce je syndrom vyhoření pracovníků nepojistných sociálních dávek Olomouckého kraje. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá definicí syndromu vyhoření, jeho jednotlivými fázemi, příčinami vzniku, prevencí a nápravou jeho následků. Je zaměřena na jednotlivá oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky - oddělení státní …více
Abstract:
The theme of the thesis is the burnout of employees of the department of social affairs, the section of non-insurance social benefits in the Olomouc region. The work consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the definition of burnout, its various stages, causes, prevention and remedying of its consequences. It focuses on indivi-dual departments of non-insurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sotorníková, Iveta. Syndrom vyhoření pracovníků nepojistných sociálních dávek Olomouckého kraje. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe