Iveta Sotorníková, DiS.

Bachelor's thesis

Syndrom vyhoření pracovníků nepojistných sociálních dávek Olomouckého kraje

The Burnout Syndrome in Employees Responsible for Non-Insurance Social Benefits in the Olomouc Region
Abstract:
Tématem bakalářské práce je syndrom vyhoření pracovníků nepojistných sociálních dávek Olomouckého kraje. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá definicí syndromu vyhoření, jeho jednotlivými fázemi, příčinami vzniku, prevencí a nápravou jeho následků. Je zaměřena na jednotlivá oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky - oddělení státní …more
Abstract:
The theme of the thesis is the burnout of employees of the department of social affairs, the section of non-insurance social benefits in the Olomouc region. The work consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the definition of burnout, its various stages, causes, prevention and remedying of its consequences. It focuses on indivi-dual departments of non-insurance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2016
Accessible from:: 26. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sotorníková, Iveta. Syndrom vyhoření pracovníků nepojistných sociálních dávek Olomouckého kraje. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe