Gabriela MORONGOVÁ

Bakalářská práce

Sportovní aktivity v kontextu speciálních olympiád v domovech pro osoby s mentálním postižením

Sports activities in the context of the Special Olympics at homes for people with mental disabilites
Anotace:
Má bakalářská práce se zaměřuje na sportovní aktivity v kontextu Speciálních olympiád v domovech pro osoby se zdravotním postižením. První kapitola je věnovaná charakteristice zdravotního postižení a vytvořila jsem v ní přehled některých postižení. Velkou roli zde má mentální retardace. V kapitole druhé jsem se zaměřila na socializaci. Kapitola třetí obsahuje nabídku sportů a dále jsem specifikovala …více
Abstract:
My bachelor thesis is focusing on sport?s activities in the context of Special Olympics in homes for people with disabilities. The first chapter is dedicated to characterization of disablement and I created there a view of some disabilities. A great role has here a mental retardation. In the second chapter I focused on socialization. The third chapter contains offer of sports and I specified roles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015
Zveřejnit od: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORONGOVÁ, Gabriela. Sportovní aktivity v kontextu speciálních olympiád v domovech pro osoby s mentálním postižením. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta