Bc. Radek Klíč

Diplomová práce

Dynamics of wood decay estaimated via acoustic tomography measurement

Určení dynamiky šíření hniloby ve dřevě pomocí akustické tomografie
Anotace:
Tématem této práce je určení rychlosti šíření hniloby ve dřevě pomocí akustické tomografie. Z literatury je patrné, že existuje několik rozdílných přístrojů určených pro zjištění rozsahu vnitřního poškození stromu hnilobou. Pro tato měření byly využity přístroje ArborSonic Decay Detector 3D a Resistograph IML F400-S. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části. První částí nutnou pro správné měření …více
Abstract:
The aim of the study was to determine the dynamics of wood decay using acoustic tomography. Different devices are use to estimate range of internal damage of the tree caused by wood rot as is possible to find in literature. For purpose of these measurements were used devices ArborSonic Decay Detector 3D and Resistograph IML F400-S. Thesis was divided in two main sections. The first section was focused …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
  • Oponent: Luboš Úradníček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta