Jaroslav Žilavý

Bakalářská práce

Hypotekárne záložné listy a ich vydávanie v SR

Mortgage bonds and the issuing in SR
Abstract:
Bachelor thesis deals with the characteristics of mortgage bonds as the second bond issue and the Slovak Republic. The first chapter contains characteristics of mortgage banking, mortgage bonds discussed with emphasis on their issue in the Slovak Republic. The second chapter focuses on the comparison of mortgage bonds in selected banks in Slovakia. The third chapter contains an evaluation of the information …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá charakteristikou hypotekárnych záložných listov ako druhom dlhopisu a ich emisiou v SR. Prvá kapitola obsahuje charakteristiku hypotekárneho bankovníctva, rozoberá hypotekárne záložné listy s dôrazom na ich emisiu v Slovenskej republike. Druhá kapitola sa zameriava na komparáciu hypotekárnych záložných listov vo vybraných bankách na Slovensku. Tretia kapitola obsahuje vyhodnotenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Tatiana Kubincová
  • Oponent: JUDr. Katarína Donovalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management