Jiří Valjent

Bakalářská práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích dozorovaných státní báňskou správou.

Occupational safety and health at workplaces supervised by the State Mining Administration.
Anotace:
Název práce: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích dozorovaných státní báňskou správou. Autor: Jiří Valjent Vedoucí práce: JUDr. Šmíd David Ph.D. Abstrakt: Jedním z cílů této bakalářské práce je poskytnout souhrnné informace o historii, současnosti, úkolech a cílech státní báňské správy, nejstaršího historicky doloženého státního orgánu působícího na území České republiky. V práci …více
Abstract:
Title: Safety and care of health at workplaces supervised by the State Mining Admin-istration Author: Jiří Valjent Supervisor: JUDr. Šmíd David Ph.D. Abstract: The main objective of this work is to provide overal information about the history, simultaneity, tasks and objectives of the State Mining Authority, the odliest historically documented state organ working in the Czech Republic. In this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 2. 2016
  • Vedoucí: JUDr. David Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Miloš Lippert, Mgr. Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.