Aneta Šťastná

Diplomová práce

Režim přenesení daňové povinnosti a jeho budoucnost

The reverse charge procedure and its future
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je zejména problematika tuzemského režimu přenesení daňové povinnosti jakožto nástroje v boji proti daňovým únikům na DPH a jeho plánované rozšíření. Režim přenesení daňové povinnosti ale není jediným nástrojem v boji proti daňovým únikům na DPH v České republice. V práci jsou proto analyzovány i ostatní používané nástroje. Těmito nástroji jsou kontrolní hlášení, institut …více
Abstract:
The subject of this thesis is particularly the issue of domestic reverse charge procedure as a tool in the fight against tax evasion on value added tax (VAT) and its planned expansion. The reverse charge is not the only tool in the fight against evasion of VAT in the Czech Republic. The thesis therefore analyzed and used other tools. These instruments are inspection report, institute an unreliable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedoucí: Petr Toman
  • Oponent: Hana Zídková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52427