Bc. Marie Chroustová

Diplomová práce

Využití nových technologií sledování materiálových toků ve společnosti Continental Automotive Trutnov

The use of new technologies to monitor material flows in the company Continental Automotive Trutnov
Anotace:
Práce se zaměřuje na nalezení nejkratší cesty z areálu společnosti Continental Automotive Trutnov přes město Trutnov a dále do Jičína, Jaroměře, Lubawky, Vrchlabí, Police nad Metují. Náchoda a Starého Rokytníku. Práce dále hledá nové technologie pro sledování materiálových toků.
Abstract:
The work focuses on the finding the shortest path from territory company Continental Automotive Trutnov across town Trutnov and then to Jičína, Jaroměře, Lubawky, Vrchlabí, Police nad Metují. Náchoda and Starého Rokytníku. The works the finding new technologies for material flow monitoring.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chroustová, Marie. Využití nových technologií sledování materiálových toků ve společnosti Continental Automotive Trutnov. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera