Bc. Kristýna ŠTEFKOVÁ

Diplomová práce

Proteolytické enzymy středního střeva diapauzních a aktivních dospělců lýkožrouta smrkového \kur{(Ips typographus)}

Midgut proteinases in diapausing and post-diapausing adult of the spruce bark beetke \kur{(Ips typographus)}
Anotace:
Cílem práce bylo sledování změn enzymatické aktivity u diapauzních a post-diapauzních lýkožroutů smrkových (Ips typographus) během roku a určení jejich teplotního vývojového práhu.
Abstract:
My work concentrates on feeding behavior of overwintering diapausing and post {--} diapausing bark beetles and developmental treshold. This is done either biochemically by measuring the enzymatic activity in the midgut and by assessing the feeding status from the size and consistence of the food bolus in the gut. Detailed knowledge of feeding behaviour and development treshold may help to predict the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Zveřejnit od: 30. 4. 2010
Identifikátor: 11510

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFKOVÁ, Kristýna. Proteolytické enzymy středního střeva diapauzních a aktivních dospělců lýkožrouta smrkového \kur{(Ips typographus)}. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Klinická biologie

Práce na příbuzné téma