Ing. Peter Bogyi

Bakalářská práce

Marketingová situačná analýza vybranej banky

Marketing Situation Analysis of Chosen Bank
Abstract:
This bachelor thesis contains marketing situation analysis of a chosen bank, its current status and possibilities of its future development. The first chapter explains its essence, meaning and methods used for creating a situation analysis on a therethical basis. The second chapter is focused on the analysis of a concrete bank with emphasis on the marketing mix and also contains its detailed situation …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá situačnou marketingovou analýzou vybranej banky, jej aktuálnym stavom a možnosťami ďalšieho rozvoja. Prvá kapitola vysvetľuje podstatu, význam a metódy používané pri situačnej analýze v teoretickej rovine. Druhá kapitola je zameraná na analýzu vybranej banky s dôrazom na marketingový mix a na podrobné vypracovanie situačnej analýzy. Posledná tretia kapitola je zameraná na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management