Theses 

Zaměstnanecké benefity – Ing. Lucie Voglová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Lucie Voglová

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity

Employee benefits

Anotace: Cílem předložené bakalářské práce je vymezit pojem zaměstnanecký benefit. Zaměřím se na systém benefitů v naší firmě Freescale Polovodiče ČR s.r.o. Především na analýzu současného systému poskytovaných výhod v kombinaci s doporučením navrhnout společnosti optimální způsob, jak vylepšit stávající nabídku. Tím pádem zvýšit pracovní spokojenosti zaměstnanců. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První z nich se zabývá veškerými dostupnými benefity po legislativní stránce. Závěrečná část obsahuje návrhy a řešení.

Abstract: The aim of this Bachelor thesis is to define the concept of employee benefits. I am going to focus on the benefit system in our company, Freescale Polovodiče ČR,s.r.o Primarily, I am going to deal with analysis of the current system of benefits provided. This is done in conjunction with recommendations proposing the optimal way to improve the current offer, thus, increasing job satisfaction. This thesis is divided into two parts. The first one deals with all benefits available from the legislative point of view. The final section contains suggestions and solutions

Klíčová slova: zaměstnanecký benefit, motivace zaměstnance, systém benefitů ve firmě Freescale, employee benefits, employee motivation, system benefits in the company Freescale

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jiří Klíma
  • Oponent: Ing. Marek Vinkler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:32, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz