Bc. Magdalena SOUKUPOVÁ

Master's thesis

Cisterciácké kláštery v jižních Čechách - Vyšší Brod a Zlatá Koruna.

Cistercian monasteries in South Bohemia - Vyšší Brod a Zlatá Koruna.
Abstract:
Tato práce pojednává o cisterciáckých klášterech v jižních Čechách, kterými jsou Zlatá Koruna a Vyšší Brod a jejich historickém vývoji. Oba tyto kláštery byly založeny na počátku 13. století. Ač se jednalo o kláštery stejného řádu, nepotkal je stejný osud. Zlatá Koruna, jakožto královský klášter, byla mnohokrát zničena. Vyšebrodský klášter, díky silnému rodu Rožmberků, měl větší štěstí a cisterciácký …more
Abstract:
This work deals with Cistercian monasteries in south of the Czech Republic, which are called Zlatá Koruna and Vyšší Brod. It includes their historical progress. The monasteries were founded at the beginning of the 13th century. Although they came from the same Order of the Cistercian, they had not had the same destiny. The Zlatá Koruna, royal monastery, was destroyed many times. The Vyšší Brod monastery …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SOUKUPOVÁ, Magdalena. Cisterciácké kláštery v jižních Čechách - Vyšší Brod a Zlatá Koruna.. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/