Bc. Monika DIVIŠOVÁ

Diplomová práce

Daň z přidané hodnoty - režim přenesení daňové povinnosti

Value added tax - the reverse charge
Anotace:
Předložená práce se zabývá režimem reverse charge v České republice, jak ve vztahu k mezinárodnímu obchodu, tak i k tuzemským plněním. V první části diplomové práce je uvedena historie režimu reverse charge z obecného hlediska, poté následuje historie zavádění režimu reverse charge do legislativy České republiky. Následně je diplomová práce rozdělena na mezinárodní reverse charge a tuzemský reverse …více
Abstract:
This thesis deals with reverse charge regime in the Czech Republic in relation to international trade and to domestic fulfilment as well. First part of this thesis describes history of reverse charge regime from the general point of view. Then it introduces history of implementation of reverse charge regime into the Czech Republic's legislation. Next part of the thesis is divided into two parts international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DIVIŠOVÁ, Monika. Daň z přidané hodnoty - režim přenesení daňové povinnosti. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/