Bc. Martin Jurnečka

Bakalářská práce

Neverbální komunikace zobrazující psychiku Raskolnikova v díle Zločin a trest

Nonverbal Communication Depicting Psychological Status of Raskolnikov in the Novel Crime and Punishment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá projevy neverbální komunikace zobrazující psychiku hlavního hrdiny Raskolnikova v románu Zločin a trest. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje obecné teorii komunikace a jejímu základnímu dělení. Dále se zabývá funkcí a významem projevů neverbální a paraverbální komunikační složky v literárním díle. Praktická část se věnuje analýze …více
Abstract:
Bachelor‘s dissertation focuses on displays of nonverbal communication representing the psychological status of main character Raskolnikov in the novel Crime and punishment. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the general theory of communication and its division. We also deal with a function and significance of nonverbal and paraverbal communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Lenka Paučová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta