Bc. Filip Gerloch

Diplomová práce

Vliv světové finanční krize na úvěrové produkty v ČR a Evropě

The worldwide crisis influence on credit products in Czech Republic and Europe
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem světové finanční krize na úvěrové produkty v ČR a v Evropě. Na vybraných zemích (ČR, Německo) je popsán vývoj bank a úvěrových produktů. Diplomová práce poskytuje přehled o situaci v bankovním sektoru a dopadů na něj a také přehled o úvěrových produktech a dopadech na ně. V závěru práce je zhodnocen vývoj a dopady na úvěry v ČR a v Německu.
Abstract:
This thesis examines the influence of the global financial crisis on credit products in the CR and Europe. The selected countries (Czech republic and Germany) described the development banks and credit products. This thesis provides an overview of the situation in the banking sector and the impact on him and also an overview of credit products and the impact on them. Finally, I compared and assessed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní