Bc. Vanessa Somogyi

Bakalářská práce

Integrace dítěte se zrakovým postižením

Integration of children with visual disabilities
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá problematikou integrace dítěte se zrakovým postižením. Jejím cílem je popsat proces integrace dítěte se zrakovou vadou do běžného školského prostředí se zdravými dětmi. V úvodní kapitole jsou shrnuty základní poznatky o zrakových vadách, jejich klasifikaci a příčinách vzniku těchto vad, taktéž o kombinacích zrakové vady s dalším postižením. Nalezneme zde i zmínku o vlivu …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the issue of integration of the child with visual disabilities. Its aim is to describe the process of integration of the child with a visual handicap into the regular school environment with healthy children. In the introductory chapter are summarized the basic knowledge about the visual defects, their classification and causes of formation of these defects, also the combinations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta