Bc. Oliver Mrázik

Bakalářská práce

Nasazení OAuth2 pro systém Perun

OAuth2 Integration into Perun System
Abstract:
System Perun, designed to manage users and services, provides its data through API for needs of web applications. It is neccessary to solve problems of authentication and authorization of users and client applications. This bachelor thesis deals with a study of OAuth 2.0 and OpenID Connect protocols and their implementation into RPC interface of Perun system. A sample web application for accessing …více
Abstract:
Systém Perun, určený na správu užívateľov a služieb, poskytuje svoje dáta cez API pre potreby webových aplikácii. Je nutné tak riešiť autentizáciu a autorizáciu užívateľov a klientských aplikácii. Bakalárska práca sa venuje štúdiu protokolov OAuth 2.0 a OpenID Connect a ich zavedeniu do rozhrania RPC systému Perun. Súčasťou práce je aj ukážková webová aplikácia na sprístupňovanie základných informácii …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma