Lucie SLOVÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Využití mořských řas v gastronomii

Using seaweed in gastronomy
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na způsoby využití mořských řas v potravinářském průmyslu. Obecně byly charakterizovány mořské řasy používané v potravinářství (taxonomie, výskyt, složení řas). Byly zmíněny také řasy využívané pro výrobu hydrokoloidů. Hlavní důraz byl kladen na používání mořských řas jako suroviny pro přípravu pokrmů v gastronomii.
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on ways of using seaweed in the food industry. Generally were characterized the seaweed used in the food industry (taxonomy, appearance, nutritio-nal value). There were also mentioned the seaweed used in hydrocolloids production. The main emphasis was put on the using seaweed as a raw material for preparing food in gastronomy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011
Identifikátor: 20598

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislava Mišurcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLOVÁČKOVÁ, Lucie. Využití mořských řas v gastronomii. Kroměříž, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii