Ivana Janečková

Bakalářská práce

Hodnocení a léčba bolesti u pacientů s demencí

Evalution and Treatment of Pain in Patients with Dementia
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení a léčbu bolesti u pacientů s demencí. V teoretické části je vysvětleno slovo demence, její dělení a jak komunikovat s osobou trpící demencí. Dále autorka popisuje bolest akutní i chronickou, zásady přístupu k nemocnému s bolestí, ale nejpodrobněji je řešeno hodnocení bolesti v praxi. Nalezneme zde jednoduché a vícerozměrné metody hodnocení, rozbor hodnotících …více
Abstract:
The bachelor work is focused on the evaluation and treatment of pain of patients suffering from dementia. In the theoretical part the word dementia is explained, division of dementia and how to communicate with the person suffering from dementia. Further the author describes urgent and chronic pain, principles of access to the patient suffering from pain, but the evaluation of pain in practice is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janečková, Ivana. Hodnocení a léčba bolesti u pacientů s demencí. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra