Bc. Soňa Brhelová

Diplomová práce

Zdravotní pojištění pro osoby ze zemí mimo EU

Health Insurance for individuals coming from outside EU
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Zdravotní pojištění pro osoby ze zemí mimo EU“ je analyzovat a porovnat nabídku pojistných produktů pro osoby pobývající na území ČR neúčastnící se veřejného zdravotního pojištění. V první části je teoretické vymezení zdravotního pojištění spolu s historií a srovnáním v zahraničí. Druhá část se zabývá konkrétně komerčními pojistnými produkty, podmínkami pojištění a srovnáním …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Health insurance for individuals coming from outside EU” is the analysis and comparison of the range of products of health insurance for people staying in the Czech Republic, who are excluded from public health insurance system. The first part is focused on theoretical description of health insurance, including its history and the comparison with foreign countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Oponent: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta