Bc. Soňa Brhelová

Master's thesis

Zdravotní pojištění pro osoby ze zemí mimo EU

Health Insurance for individuals coming from outside EU
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Zdravotní pojištění pro osoby ze zemí mimo EU“ je analyzovat a porovnat nabídku pojistných produktů pro osoby pobývající na území ČR neúčastnící se veřejného zdravotního pojištění. V první části je teoretické vymezení zdravotního pojištění spolu s historií a srovnáním v zahraničí. Druhá část se zabývá konkrétně komerčními pojistnými produkty, podmínkami pojištění a srovnáním …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Health insurance for individuals coming from outside EU” is the analysis and comparison of the range of products of health insurance for people staying in the Czech Republic, who are excluded from public health insurance system. The first part is focused on theoretical description of health insurance, including its history and the comparison with foreign countries …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Reader: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta