Bc. Pavel PAŽOUT

Diplomová práce

Hospodářská opatření pro krizové stavy zajišťována vybranými samosprávnými celky

Economic measures for crisis situations provided by selected self-governing units
Anotace:
Záměrem a cílem této diplomové práce je přiblížení hospodářských opatření pro krizové stavy a zkoumání jejich implementace v rámci vybraných územně samosprávných celků v průběhu pandemie onemocnění COVID-19. V průběhu této práce bylo zkoumáno, jaká hospodářská opatření jsou aplikována v případě krizových stavů u jednotlivých samosprávných celků Libereckého kraje, a jak se tato opatření v rámci samosprávných …více
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to approach the economic measures for crisis situations and to examine their implementation within selected territorial self-governing units during the pandemic of the COVID-19. During this diploma thesis, we examined what economic measures are applied in the event of crisis situations in individual self-governing units of the Liberec Region, and how different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Aleš Kudlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAŽOUT, Pavel. Hospodářská opatření pro krizové stavy zajišťována vybranými samosprávnými celky. Č. Budějovice, 2021. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.