Mgr. Lukáš Jančík

Diplomová práce

Černí pasažéři v Evropské měnové unii (euro suplující národní měnu)

Black passengers in the European Monetary Union (euro substituting national currency)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tzv. euroizaci, tedy situaci, kdy je měna určitého státu nahrazena eurem, a to bez členství v EU a Evropské měnové unii. Nejdříve se věnuje problematice měnové suverenity a teoreticky zkoumá různé formy euroizace. Následně se zabývá podmínkami vstupu do Evropské měnové unie a dopady členství v ní na stát. V závěru se práce věnuje pohledu EU na různé formy euroizace a …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the so-called euroization, i.e., the situation where the currency of a country is replaced by the euro without official membership in the EU and the European Economic and Monetary Union. At first, it deals with the issue of monetary sovereignty and theoretically examines various forms of euroization. Subsequently, it deals with the conditions for joining the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta