Jana TURANOVÁ

Bakalářská práce

Biodegradační výkonnost houby Dichomitus squalens v jednorázové kultuře v komplexním organickém mediu

Biodegradation capability of Dichomitus squalens fungus in single culture in a complex organic medium
Abstract:
Ligninolytic fungi that also includes white-rot fungi are the group of wood-rotting basidomycetes capable to degrade lignin part of the wood. This biodegradation potential is significant for both, the turnover of carbon and the degradation of dangerous organopollutants in the environment. A typical example of such compounds are synthetic dyes. Degradation capabilities of ligninolytic fungi are related …více
Abstract:
Ligninolytické huby, medzi ktoré patria aj huby bielej hniloby, sú skupinou drevokazných bazidomycetov, schopných degradácie ligninovej zložky dreva. Tento ich biodegradačný potenciál je dôležitý ako z hľadiska kolobehu uhlíka v prírode, tak z hľadiska rozkladu nebezpečných organopolutantov nachádzajúcich sa v prostredí. Príkladom takýchto látok sú syntetické farbivá. Degradačné schopnosti ligninolytických …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zveřejnit od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Čeněk Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TURANOVÁ, Jana. Biodegradační výkonnost houby Dichomitus squalens v jednorázové kultuře v komplexním organickém mediu. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie

Práce na příbuzné téma