Bc. Iveta Bláhová

Diplomová práce

Kontrola a hodnocení žákova výkonu ve výuce německého jazyka – práce s chybným výkonem

Check and Assessment of Pupil's Performance in German Language Classes – Work on Incorrect Performance
Anotace:
Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly a hodnocení žákova školního výkonu ve výuce německého jazyka, jakým způsobem učitel prověřuje znalosti a dovednosti žáků v hodinách německého jazyka a jak pracuje při nápravě žákovských chyb. V teoretické části jsou uvedeny funkce a zásady kontroly a hodnocení. Je uvedeno i sebehodnocení žáků. Dále je vypracován přehled jednotlivých modelových …více
Abstract:
Abstract: The thesis deals with the issue of check and assessment of pupils´ performance in German language classes, how teachers examine pupils´ knowledge and skills in German language lessons and how teachers work on correcting pupils´ mistakes. The theoretical part contains the functions and principles of check and assessment including the pupils´ self-evaluation. Furthermore, it summarises the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta