Bc. Marek Pernica

Master's thesis

Vývoj senzorových polí pro speciační analýzu

Development of sensor arrays for speciation analysis
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vývojem senzorového pole pro speciační analýzu. V teoretické části jsou uvedena některá azobarviva, která slouží jako ligand v komplexotvorných reakcích při tvorbě samotného optického chemosenzoru. Následně je v teoretické části uveden pojem senzorové pole a možnosti vyhodnocení senzorového pole s využitím pokročilých chemometrických technik, jakými jsou analýza hlavních komponent …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of a sensor array for speciation analysis. The theoretical section of the thesis presents certain azo dyes which serve as ligands in complexation reactions that occur during the creation of the optical chemosensor itself. It also introduces the term sensor array and methods of interpreting the array using advanced chemometric techniques such as principal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta