Bc. Marek Pernica

Diplomová práce

Vývoj senzorových polí pro speciační analýzu

Development of sensor arrays for speciation analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem senzorového pole pro speciační analýzu. V teoretické části jsou uvedena některá azobarviva, která slouží jako ligand v komplexotvorných reakcích při tvorbě samotného optického chemosenzoru. Následně je v teoretické části uveden pojem senzorové pole a možnosti vyhodnocení senzorového pole s využitím pokročilých chemometrických technik, jakými jsou analýza hlavních komponent …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of a sensor array for speciation analysis. The theoretical section of the thesis presents certain azo dyes which serve as ligands in complexation reactions that occur during the creation of the optical chemosensor itself. It also introduces the term sensor array and methods of interpreting the array using advanced chemometric techniques such as principal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta