Bc. Ondřej KRAHULA

Diplomová práce

Dozimetrické stanovení radiační zátěže pacienta a personálu při diagnostických a intervenčních endovaskulárních výkonech na DSA pracovišti ÚVN, krizový plán pro případ vzniku mimořádné události

Práce je veřejnosti přístupná ve fakultní knihovně ZSF JU v úředních hodinách.

Dosimetric determination of radiation exposure of patients and personnel during diagnostic and interventional endovascular procedures at the DSA department of UVN, recovery plan for a potential extraordinary event
Anotace:
Intervenční radiologie je obor, který díky svým významným úspěchům při léčbě různých onemocnění zaznamenává velký rozmach. S tím souvisí i nárůst počtu angiografických výkonů v posledních letech. Rozšíření radiologických metod zvýšilo podíl tohoto oboru na celkovém lékařském ozáření populace. Všechny angiografické výkony jsou doprovázeny jistým rizikem spojeným s vystavením pacienta a personálu ionizujícímu …více
Abstract:
Intervention radiology is a discipline that is achieving a great advancement due to its significant success in the treatment of various diseases. Also, it relates to the increase of the number of angiographic performances in the last years. The extension of radiological methods has increased the share of this discipline on the overall medical irradiation of the population. All angiographic performances …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2007
Zveřejnit od: 3. 9. 2007
Identifikátor: 7325

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 4. 10. 2007
 • Vedoucí: MUDr. František Charvát, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAHULA, Ondřej. Dozimetrické stanovení radiační zátěže pacienta a personálu při diagnostických a intervenčních endovaskulárních výkonech na DSA pracovišti ÚVN, krizový plán pro případ vzniku mimořádné události. Č. Bud., 2007. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 09. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 9. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2eebbt 2eebbt/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.