Mgr. Pavla Kostelecká

Bachelor's thesis

Literatura typu New Age v České republice

The New Age Literature in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce Literatura typu New Age v České republice se věnuje literatuře New Age v České republice (českých i zahraničních autorů), a konkrétně pojednává o historickém vývoji této literatury na území dnešní České republiky. Práce je rozdělena do několika základních oddílů, ve kterých se zaměřuji například na životopisné údaje některých autorů literatury New Age. Poskytuje detailnější rozbor historických …more
Abstract:
Thesis The New Age Literature in the Czech Republic is devoted to New Age literature in the Czech Republic (Czech and foreign authors), and also specifically discusses the historical development of literature in today's Czech Republic. The work is divided into several sections, in which I focus on such biographical data of some authors of the New Age literature. The work provides a detailed analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2012
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies

Theses on a related topic