Mgr. Pavla Kostelecká

Bachelor's thesis

Literatura typu New Age v České republice

The New Age Literature in the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce Literatura typu New Age v České republice se věnuje literatuře New Age v České republice (českých i zahraničních autorů), a konkrétně pojednává o historickém vývoji této literatury na území dnešní České republiky. Práce je rozdělena do několika základních oddílů, ve kterých se zaměřuji například na životopisné údaje některých autorů literatury New Age. Poskytuje detailnější rozbor historických …viac
Abstract:
Thesis The New Age Literature in the Czech Republic is devoted to New Age literature in the Czech Republic (Czech and foreign authors), and also specifically discusses the historical development of literature in today's Czech Republic. The work is divided into several sections, in which I focus on such biographical data of some authors of the New Age literature. The work provides a detailed analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2012
  • Vedúci: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies

Práce na příbuzné téma