Mgr. Pavla Kostelecká

Bakalářská práce

Literatura typu New Age v České republice

The New Age Literature in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce Literatura typu New Age v České republice se věnuje literatuře New Age v České republice (českých i zahraničních autorů), a konkrétně pojednává o historickém vývoji této literatury na území dnešní České republiky. Práce je rozdělena do několika základních oddílů, ve kterých se zaměřuji například na životopisné údaje některých autorů literatury New Age. Poskytuje detailnější rozbor historických …více
Abstract:
Thesis The New Age Literature in the Czech Republic is devoted to New Age literature in the Czech Republic (Czech and foreign authors), and also specifically discusses the historical development of literature in today's Czech Republic. The work is divided into several sections, in which I focus on such biographical data of some authors of the New Age literature. The work provides a detailed analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma